دسته‌بندی نشده

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121735238.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دریل چکشی رونیکس مدل 2211

دریل چکشی رونیکس مدل 2211
دریل چکشی رونیکس مدل 2211

٪

۸۲۲,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8466ef4c6363a8ef19b41ff43813b2bfc8eec17f_1605071646.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک تنفسی مدل ملت بلون بسته 51 عددی

ماسک تنفسی مدل ملت بلون بسته 51 عددی
ماسک تنفسی مدل ملت بلون بسته 51 عددی

٪

۵۰,۰۰۰

۲۷,۹۰۰ تومان

٪

۵۰,۰۰۰

تومان

٪

۵۰,۰۰۰

تومان

٪

۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/312009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه 12 عددی آچار بی اس مدل 622

مجموعه 12 عددی آچار بی اس مدل 622
مجموعه 12 عددی آچار بی اس مدل 622

٪

۲۲۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/162919e380804052da9265ee49b5c1eb46285336_1597674408.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیت آموزشی مدل مدار لامپ و آرمیچر کد MQ3

کیت آموزشی مدل مدار لامپ و آرمیچر کد MQ3
کیت آموزشی مدل مدار لامپ و آرمیچر کد MQ3

٪

۳۸,۳۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121451092.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیت آموزشی مدل مدار بسته 6 عددی

کیت آموزشی مدل مدار بسته 6 عددی
کیت آموزشی مدل مدار بسته 6 عددی

۱۲٪

۱۶,۱۰۰

۱۴,۱۰۰ تومان

۱۲٪

۱۶,۱۰۰

تومان

۱۲٪

۱۶,۱۰۰

تومان

۱۲٪

۱۶,۱۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4398793.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست مدار الکتریکی کد 7896

ست مدار الکتریکی کد 7896
ست مدار الکتریکی کد 7896

٪

۳۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117a656a1c116ad55480a265229744989d0b2bdc_1607775122.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازی آموزشی مدار الکتریکی کد MP

بازی آموزشی مدار الکتریکی کد MP
بازی آموزشی مدار الکتریکی کد MP

٪

۳۲,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121735238.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

دریل چکشی رونیکس مدل 2211

دریل چکشی رونیکس مدل 2211
دریل چکشی رونیکس مدل 2211

٪

۸۲۲,۷۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8466ef4c6363a8ef19b41ff43813b2bfc8eec17f_1605071646.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ماسک تنفسی مدل ملت بلون بسته 51 عددی

ماسک تنفسی مدل ملت بلون بسته 51 عددی
ماسک تنفسی مدل ملت بلون بسته 51 عددی

٪

۵۰,۰۰۰

۲۷,۹۰۰ تومان

٪

۵۰,۰۰۰

تومان

٪

۵۰,۰۰۰

تومان

٪

۵۰,۰۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/312009.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

مجموعه 12 عددی آچار بی اس مدل 622

مجموعه 12 عددی آچار بی اس مدل 622
مجموعه 12 عددی آچار بی اس مدل 622

٪

۲۲۱,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/162919e380804052da9265ee49b5c1eb46285336_1597674408.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیت آموزشی مدل مدار لامپ و آرمیچر کد MQ3

کیت آموزشی مدل مدار لامپ و آرمیچر کد MQ3
کیت آموزشی مدل مدار لامپ و آرمیچر کد MQ3

٪

۳۸,۳۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121451092.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

کیت آموزشی مدل مدار بسته 6 عددی

کیت آموزشی مدل مدار بسته 6 عددی
کیت آموزشی مدل مدار بسته 6 عددی

۱۲٪

۱۶,۱۰۰

۱۴,۱۰۰ تومان

۱۲٪

۱۶,۱۰۰

تومان

۱۲٪

۱۶,۱۰۰

تومان

۱۲٪

۱۶,۱۰۰

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4398793.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست مدار الکتریکی کد 7896

ست مدار الکتریکی کد 7896
ست مدار الکتریکی کد 7896

٪

۳۲,۰۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117a656a1c116ad55480a265229744989d0b2bdc_1607775122.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

بازی آموزشی مدار الکتریکی کد MP

بازی آموزشی مدار الکتریکی کد MP
بازی آموزشی مدار الکتریکی کد MP

٪

۳۲,۸۰۰ تومان

٪

تومان

٪

تومان

٪

تـومـان تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن